Kræftens Bekæmpelse

TANDREGULERING

En del af børne-unge-gruppen oplever, at de i deres vækstperiode udvikler tandstillingsproblemer og dermed får behov for tandreguleringsbehandling.
Tandregulering er et integreret tilbud i Læsø tandpleje og alle børn bliver i 4 eller 5 klasse undersøgt af en specialtandlæge i ortodonti. Her visiteres de børn ud, der kan tilbydes tandreguleringsbehandling og  forældre til disse børn indkaldes til klinikken for en grundig information om behandlingens mål og appartur, varighed og risiko. Ingen reguleringsbehandling sættes igang,  før der er en fast aftale og alle er indforstået med behandlingen.
Tandreguleringsbehandlingerne er langvarige og ressourcekrævende behandlinger, der kræver meget at de unge og deres familier. Behandlingerne udføres som udgangspunkt på Læsø af tandlæge Kirsten Thyø, og en del behandlinger gennemføres i tæt samarbejde med ortodontiafdelingen ved Frederikshavn kommunale Tandpleje. Dette kan gøre det nødvendigt med enkelte konsultationer i tandplejen derovre.
 
Tandreguleringsbehandlinger udføres alene ud fra en rsikovurdering af det enkelte tandsæt og udviklingen heri, og altid kun på børn og unge, hvor der skønnes at være/kunne blive alvorlige risikomomenter for tænder og kæbers fremtidige funktion. Det er Sundhedsstyrelse i Danmark, der fastsætter de kriterierne der udløser tilbud omevt. reguleringsbehandling.