Kræftens Bekæmpelse

OMSORGSTANDPLEJE

Omsorgstandpleje er en del af det kommunale tandplejetilbud målrettet personer med vidtgående fysisk og psykisk handicap - personer, der ikke er i stand til at benytte det almindelige tandplejesystem. Man visiteres til omsorgstandpleje af kommunens visitatorer i lighed med visitering til hjemmehjælp m.m. Der er en mindre egenbetaling (kr. 550 i år 2022). For de fleste behandlinger gælder det, at tandplejepersonalet kommer ud til patienten - på plejehjemmet el. i eget hjem.