Kræftens Bekæmpelse

Børne-ungdomstandpleje:

Læsø komunes Tandpleje varetager det lovpligtige, gratis tandplejetilbud til alle børn og unge på Læsø mellem 0 og 18 år. Derudover gives tandplejetilbud til de svageste ældre borgere ( omsorgstandpleje) samt tandpleje til fyiske og pyskisk handicappede borgere ( Specialtandpleje).
Det tandlægefaglige tilbud omhandler såvel forebyggelse som behandling samt behandling af tandstillingsfejl med tandreguleringsbehandlinger (se under tandregulering).
Børne-ungdomstandplejens mål er, at de unge mennsker kan udskrives ved 18 års alderen til sygesikringstandplejen med sunde, velfungerende mund-, tand  -og kæbeforhold, som kan optretholdes langt frem i livet. D.v.s. at vore unge mennesker skal have den nødvendige viden om tænder og tandforhold, være rigtig gode til at holde tænderne rene og samtidig have interesse og ønske om at bevare deres gode tænder i fremtiden.